Algemene voorwaarden

Onze fakturen zijn betaalbaar 30 dagen na faktuurdatum. Klachten dienen binnen 8 dagen na faktuurdatum schriftelijk te gebeuren. Bij wanbetaling wordt een interest van 8.5% op jaarbasis aangerekend, alsmede een forfaitair schadebeding groot 10% van de openstaande hoofdsom.

Bij geschillen zijn uitsluidend de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd. De hersteller verleent de garantie op de door hem uitgevoerde carrosserie-en lakwerken en dit gedurende max. 2 jaar. Op de nieuw ingebouwde onderdelen geldt de door de constructeur verleende fabrieksgarantie.